Константите в PHP

Константи са същото нещо като променливите, с една съществена разлика – след като бъдат дефинирани те не могат да бъдат променяни или да им се зададе стойност undefined.

Константата е идентификатор (име) за проста стойност.
Стойността не може да бъде променена по време на скрипта след като вече веднъж е зададена.
Валидно име за константа винаги започва с буква или долна черта (без знак $ преди постоянното име).

Забележка: За разлика от променливите, константите автоматично стават глобални за целият скрипт.

Създаване на PHP константа

За да създадете константа, използвайте функцията define().
Използваме следният синтаксис:

Параметри:

  • name: Указва името на константата
  • value: Указва стойността на константата
  • case-insensitive: Указва дали постоянното име трябва да е нечувствително към малки и големи букви. По подразбиране е false

Примерът по-долу създава константа с име което е case-sensitive:

Опитайте сами »

Примерът по-долу създава константа с име което е case-insensitive:

Опитайте сами »

Константите са глобални

Константите са глобални по подразбиране и могат да се използват в целия скрипт. Примерът по-долу използва константа вътре в функция, дори ако е дефинирана извън функцията:

Опитайте сами »