Низови функции

В тази част ще разгледаме някой от вградените в PHP функции за манипулация на стрингове. Разбира се не бива да забравяме, че винаги можем да си напишем събствен алгоритъм за манипулация на стрингове, ако не разбполагаме с нещо наготово.

Да вземем дължината на един стринг

PHP функцията strlen() връща дължината на един стринг във вид на число, което е броят на символите във стринга. В долния пример е показано, как можем да вземем дължината на стринга „Hello world!“.

Опитайте сами »

Резултатът от горният скрипт ще бъде 12.

Да преброим думите в един стринг

PHP функцията str_word_count() връща броят на думите в даден стринг във вид на число.

Опитайте сами »

Резултатът от горният скрипт ще бъде 2.

Да обърнем последоватлеността на буквите в даден стринг

Функцията strrev() прави така, че даден стринг да се превърне в огледалният си образ. Да разгледаме долният пример, за да стане по-ясно:

Опитайте сами »

Търсене на специфичен текст в даден стринг

Специалната PHP функция strpos() служи за търсене на конкретен фрагмент от текст в даден стринг. Ако имаме такъв фрагмент то функцията ще върне позицията на първото съвпадение. В случай, че търсеният фрагмент не е намерен в стринга то функцията връща булева стойност FALSE. Долният пример търси за думата „world“ в стринга „Hello world!“.

Опитайте сами »

Много е важно да не забравяме, че също както е при масивите и тук започваме да индексираме от 0. Тоест позицията на първият знак в стринга започва от 0.

Как да заменим избран текст в даден стринг със друг

Функцията в PHP str_replace() заменя някои избрани от нас знаци със други такива в даден стринг. В примера долу ще заменим „world“ със „Dolly“, като резултатът ще бъде съответно изразът „Hello Dolly!“.

Опитайте сами »