Синтаксис на езика PHP – как да пишем скриптове

Всеки PHP скрипт се изпълнява на сървъра и чист HTML код може да се изпрати обратно към браузъра. PHP код, може да бъде добавен навсякъде във файлът, ограден от <?php ?>

Файловото разширение по подразбиране за PHP файлове е „.php“. Файлът с PHP обикновено съдържа HTML тагове и PHP скриптов код. По-долу имаме пример за прост PHP файл с PHP скрипт, който използва вградена PHP функция „echo“ за извеждането на текста „Hello World!“ на уеб страница:

Опитайте сами »

Обикновено PHP файловете съдържат HTML код и някакъв PHP скрипт. Долу сме добавили пример, за да добиете представа.

Коментари в PHP

Коментарът в PHP кода е ред, който не се чете/изпълнява като част от програмата. Единствената му цел е да бъде прочетен от някой, който гледа кода.
Коментарите могат да се използват за:

  • другите да разберат какво правите
  • напомнете си какво сте направили – повечето програмисти са имали удоволствието да се върнат към собствената си работа една или две години по-късно и да трябва да преосмислят какво са правили тогава.

Коментарите могат да ви напомнят какво сте си мислили, когато сте писали кода. PHP поддържа няколко начина за коментиране:

PHP чувствителност към малки и големи букви

В PHP всички ключови думи (напр. if, else, while, echo и т.н.), класове, функции и потребителски дефинирани функции НЕ са чувствителни към малки и главни букви.
В примера по-долу всички три echo изявления по-долу са валидни (и еднакви):

Опитайте сами »