Сортиране на масиви

Масивите в PHP могат да се подреждат по много различни начини – азбучен, възходящ, низходящ ред и т.н. В този урок ще имаме възможността да разгледаме някои тях.

Функции за сортиране на масиви в PHP

  • sort() – сортира масив във възходящ ред
  • rsort() – сортира масив във низходящ ред
  • asort() – сортира асоциативен масив във възходящ ред спрямо стойностите
  • ksort() – сортира асоциативен масив във възходящ ред спрямо ключовете
  • arsort() – сортира асоциативен масив във низходящ ред спрямо стойностите
  • krsort() – сортира асоциативен масив във възходящ ред спрямо ключовете

sort() – сортиране във възходящ ред

Примерите показват сортиране на масиви от стрингове и числа във възходящ ред.

Опитайте сами »
Опитайте сами »

rsort() – сортиране в низходящ ред

Примерите показват сортиране на масиви от стрингове и числа във низходящ ред

Опитайте сами »
Опитайте сами »

asort() – Сортиране на асоциативен масив във възходящ ред, спрямо стойностите

Опитайте сами »

ksort() – Сортиране на асоциативен масив във възходящ ред, спрямо ключовете

Опитайте сами »

arsort() – Сортиране на асоциативен масив във низходящ ред, спрямо стойностите

Опитайте сами »

krsort() – Сортиране на асоциативен масив във низходящ ред, спрямо ключовете

Опитайте сами »