Функции в PHP

Истинската сила на PHP идва от вградените функции, които са над 1000 на брой.

Функции дефинирани от потребителите

Освен вградените в езика функции, ние можем сами да си дефинираме такива. Функцията е блок от код, който може да бъде извикван многократно (като самостоятелна програма). Функцията няма да се извърши автоматично при зареждането на страницата, а само когато бъде извикана изрично.

Създаване на функция

PHP функциите се създават с ключовата дума function. След нея се изписва името на функцията (добра практика е името да описва какво прави самата функция, така че когато някой погледне кода да разбира какво извършва тя). След името в скоби се изписват параметрите, които функцията приема и след тях следва тялото, в което се дефинира код, който да се изпълни.

В примера по-долу създаваме функция, наречена „writeMsg()“. Отварящата къдрава скоба { указва началото на кода на функцията и затварящата къдрава скоба } указва края на функцията. Функцията извежда стринга „Hello world!“. За да извикаме функцията, трябва само да напишете името ѝ със скобите след него. Точно тези скоби извършват действието в PHP изпълнение на функция.

Опитайте сами »

Параметри на PHP функциите

Функциите могат да приемат информация, която да използват. Тя се подава като параметри в извикването на функцията. Параметрите вършат формата на променливи, които функцията използва по някакъв начин. Аргументите се подават разделени със запетая при извикването на функцията. Те могат да бъдат колкото са ни необходими – няма ограничение. Следващия пример ще направи нещата по-ясни.

Опитайте сами »

Това беше пример за функция с един аргумент. Следващия е за функция с два аргумента.

Опитайте сами »

Функция със стойност по подразбиране.

Можете да определите стойност на функцията, която да бъде използвана ако потребителя не въведе такава при извикването.

Опитайте сами »

Връщане на стойност във функциите

Често ще искаме функциите да върнат определена стойност след извикването, която да използваме по-нататък в скрипта си. Това се прави, чрез ключовата дума return.

Опитайте сами »