MySQL Database

С помощта на PHP можем да се свързваме с бази с данни и да ги манипулираме. MySQL и най-популярната система за бази с данни използвана с PHP.


Какво е MySQL?

 • MySQL система за бази с данни широко изполдзвана в уеб
 • MySQL система за бази с данни, която се ползва на сървър
 • MySQL е предпочитана и за двете и за малки и за големи приложения
 • MySQL е много бърза система, надеждна и много лесна за ползване
 • MySQL ползва стандартен SQL синтаксис
 • MySQL е приложима за много платформи
 • MySQL е свободна за изтегляне и ползване – безплатно
 • MySQL е разарботена за, дистрибутирана и поддържанан от Oracle Corporation

Данните в една MySQL база с данни се съхранява в таблици. Една таблица е колекция от релационни данни поднедени в колони и редове. Базите с данни се ползват за запазване на данни, които са категорицирани по ннякакъв начин. Една търговска компания например, може да има база с данни подобна на следващата в примера:

 • Служители
 • Продукти
 • Клиенти
 • Поръчки

PHP + MySQL система от бази с данни

PHP комбинирано с MySQL се явява крос-платформено приложение (може да се разработва на Windows и да се предоставя на Unix платформа)


Database Queries

Едно query е въпрос или заявка. Ние можем да запитваме базите с данни за конкретна и специфична информация и да очакваме отговор с данни. Да разгледаме следващият query (ползвайки стандартен SQL):


Как да изтеглим MySQL бази с данни

Ако вече не разполагаме с PHP сървър с MySQL Database можем да го изтеглим от тук: http://www.mysql.com


Факти за MySQL Database

MySQL е стандартна база от данни за огромни уеб сайтове с наистина много потребители (като Facebook, Twitter, и Wikipedia). Друго хубаво за MySQL е това, че може да се сведе до минимум поддръжката. Виж http://www.mysql.com/customers/ за компании, които използват MySQL.

Следващ урок Свързване с MySQL