Актуализация на данни в MySQL

Актуализиране на данни в MySQL таблица чрез MySQLi и PDO

Изявлението UPDATE се ползва за актуализиране на записи в таблица:

Обърнете внимание на клаузата WHERE в UPDATE синтаксиса: Клаузата WHERE определя кой запис от записите трябва да бъде обновен. Ако тази клауза бъде пропусната ще се обновят всички записи!
За да научите повече за SQL, моля, посетете нашия урок за SQL.
Да погледнем в таблицата „MyGuests“:

id firstname lastname email reg_date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30

Следващият пример обновява запис със id=2 в таблицата „MyGuests“:


Пример (MySQLi Object-oriented)


Пример (MySQLi Procedural)


Пример (PDO)

След като записите са обновени таблицата ще изглежда така:

id firstname lastname email reg_date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Doe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30