Изтриване на данни от MySQL

Изтриване на данни от MySQL таблица ползвайки MySQLi и PDO

Изявлението DELETE се ползва за изтриване на записи от дадена таблица:

Обърнете внимание на клаузата WHERE в DELETE синтаксиса: Клаузата WHERE определя кой запис или записи трябва да бъдат изтрити. Ако бъде пропусната ще бъдад изтрити ВСИЧКИ записи!
За да научите повече за SQL, моля, посетете нашия урок за SQL.
Да погледнем сега на следната таблица „MyGuests“:

id firstname lastname email reg_date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30
3 Julie Dooley julie@example.com 2014-10-26 10:48:23

Следващият пример изтрива записа с id=3 в таблицата „MyGuests“:


Пример (MySQLi Object-oriented)


Пример (MySQLi Procedural)


Пример (PDO)

След като записа е изтрит таблицата ще изглежда така:

id firstname lastname email reg_date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30