Ограничете данните селекции от MySQL

Ограничаване на селектираните данни от MySQL база данни

MySQL предоставя клаузата LIMIT, която определя броя от записи за връщане от заявакта. Клаузата LIMIT прави лесно писането на код, който да извежда данните в подходящ формат за много страници /странициране/ с SQL, и е много полезна при много дълги таблици. Връщането на голям брой записи може да въздейства негативно на оптималната работа на приложението.

Да приемем, че искаме да селетираме ввсички записиси от 1 – 30 (включително) от таблица наречена „Orders“. SQL заявката ще изглежда по следният начин:

Когато горната SQL заявка се извика тя ще върне първите 30 записа. Но какво да направим ако искаме да селектираме записите от 16 – 25(включително)? Mysql също така предоставя начин да изпълним това чрез употребата на OFFSET. SQL заявката долу казвавърни само 10 записа, започвайки от запис 16 (OFFSET 15):

Също така може да ползваме съкратения синтаксис за да постигнем същите резултати:

Обървете внимание на това, че числата са в обратен ред когато използваме запетая.