Създаване/Писане на Файл

В този урок, ще ви покажем как да създадете и да пишете във файл на сървъра.

Създаване на файл – fopen()

Колкото и странно да изглежда, в PHP използваме функцията fopen() за създаване на файл – същата която използваме и за четене. Подаваме параметър, който указва че ще използваме файла в режим за писане. По този начин ако файла не съществува функцията ще ни го създаде. Ако получавате грешки когато се опитвате да работите с файлове, проверете дали имате необходимия достъп и права за да извършвате съответните действия. Примерът по-долу създава нов файл, наречен „testfile.txt“. Файлът ще бъде създаден в същата директория, където се намира PHP кодът:

Писане във файл – fwrite()

Функцията fwrite() ни служи за да пишем по даден файл. Като параметри подаваме името на файла и стринга, който искаме да изпишем във файла.

Забележете, че сме писали два пъти файла „newfile.txt“. Всеки път, когато пишем във файла, изпращаме променливата $txt, към която имаше присвоени низове „John Doe“ и „Jane Doe“. След като завърши писането, затворяме файла с помощта на функцията fclose().
Ако отворим файла „newfile.txt“, той ще изглежда така:

John Doe
Jane Doe

Пренаписване на файл с PHP

Когато отворим файл, в който вече има някакво съдържание, то ще бъде изтрито. Новото съдържание ще замени предишното.

Ако отворим файла „newfile.txt“, той ще изглежда така:

Mickey Mouse
Minnie Mouse