Обработка на Файлове

Обработката на файлове е важна част за всяко уеб приложение. Често се налага да отворим и обработим даден файл, заради определена задача.

Манипулиране на файлове

PHP има функции за създаване, четене, качване и обработване на файлове.
Внимавайте, когато манипулирате файлове чрез PHP. Често може да се случи да пишете в грешния файл, да изтриете нещо по погрешка или да добавите неправилна информация към определен файл.


Функцията readfile()

Тази функция се използва, когато искаме да отворим и да прочетем съдържанието на даден файл с помощта на PHP. Представете си, че имаме текстовият файл webdictionary.txt със следното съдържание.

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
CSS = Cascading Style Sheets
HTML = Hyper Text Markup Language
PHP = PHP Hypertext Preprocessor
SQL = Structured Query Language
SVG = Scalable Vector Graphics
XML = EXtensible Markup Language

Използваме вградената функция readfile(), за да прочетем съдържанието на файла.

Във следващите части ще научите повече за манипулирането и обрботката на файлове.