ПРИНТИРАНЕ PHP Echo / Print

Най-използваните начини за принтиране на нещо в HTML документа са чрез PHP функциите echo и print. Разликите между двете функции са малки: echo не връщаща стойност, докато print връщаща стойност от 1, така че може да се използва в изрази. echo може да приеме няколко параметъра (въпреки че подобна употреба е рядкост), докато print може да вземе само един аргумент.

Принтиране с Echo

echo може да бъде използван със или без скоби – echo и echo() са напълно коректни. Със следващия пример показваме как можем да изпишем текст в документа. Забележете, че можем да вмъкваме и HTML елементи по този начин.

А в този пример, ще разгледаме как можем да изведем променливи.

Принтиране с Print

Фукцията print също може да се използва със или без скоби – print или print() – и двете са валидни; Със следващия пример показваме как можем да изпишем текст в документа. Забележете, че и тук можем да вмъкваме HTML елементи по същият начин както и при echo.

А в този пример, ще видите как можем да изпишем променливи.

Разликите между двете PHP функции са много малки като вече споменахме в началото. Но като цяло echo се счита за малко по-бърза функция и ви препоръчваме да изпозлвате нея.