Switch

Switch е условна конструкция, чрез която се изпълняват различни действия в зависимост от само едно условие.

Конструкцията Switch

Използваме я, за да изберем едно твърдение, което да бъде изпълнено. На първо място имаме твърдение – най-често PHP променлива, която се сравнява със стойността на всеки възможен случай от конструкцията. Ако има съвпадение, блокът от код при съвпадението се изпълнява. Накрая се поставя ключовата дума break, която спира изпълнението на конструкцията. В най-долната част на конструкцията се дефинера default блок от код. Това се прави с цел, да определим какво ще се случи, ако нито едно от предходните условия не се е изпълнило.

Опитайте сами »

Конструкцията не е сложна и след примера би трябвало всичко да е ясно. Като цяло, Switch представлява много if логически оператори на едно място, в който от всеки се проверява последователно само едно условие. А ако се окаже, че нямаме съвпадение, в този случай се изпълнява default блокът от код в края на конструкцията.